Il-Gżira

Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu

Il-popolazzjoni tal-Gżira kienet qed tikber sew u għaldaqstant saret talba lill-Isqof Maurus Caruana biex tinbena knisja ġdida. Fil-15 ta' Mejju 1921 il-knisja tal-Gżira ġiet dedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Antonio Sammut kien xtara biċċa art u għamel kuntatt mal-kappillan u qallu li kien lest li jsegwi x-xogħol ta' kostruzzjoni tal-knisja fuq pjanta li kien għamel hu stess. 

Din it-talba kienet milqugħa mill-awtoritajiet ekklesjastiċi u approvata mill-Perit Antonio Caruana. Ix-xogħlijiet bdew fl-1921 u ntemmu fl-1935, bil-knisja tkun mibnija fuq stil doriku.