Msida

Parroċċa ta' San Ġużepp

Il-knisja parrokjali tal-Imsida nbniet taħt l-Isqof Carmelo Scicluna li, flimkien mal-benefattur ewlieni Monsinjur Francesco Falzon Debono, ikkontribwixxew finanzjarjament għall-bini tagħha. 

Il-Perit Andrea Grima kien responsabbli għall-pjani, l-eżekuzzjoni tagħhom u x-xogħlijiet kollha involuti biex tinbena l-knisja. It-tqegħid tal-ewwel ġebla sar il-Ħadd 4 t’April 1886.