San Ġiljan

Parroċċa ta' San Ġiljan

L-istorja tgħidilna li meta ġew il-Kavallieri ta’ San Ġwann, billi kienu ordni ta’ Ospitalieri, xerrdu ħafna d-devozzjoni lejn San Ġiljan l-Ospitalier. 

Fl-1580, inbniet l-ewwel kappella fir-raba’ minn xi kavallieri li ġew f’dawn l-inhawi ghall-Kaċċa.